Theraplay Araştırma Sonuçları

Anasayfa / Eğitimler / Araştırma ve Yayınlar / Theraplay Araştırma Sonuçları

Theraplay Araştırma Sonuçları

Theraplay kanıta dayalı bir oyun ve aile terapisi yöntemidir. Theraplay yönteminin de merkezi olan ABD'de, Madde Bağımlılığı ve Ruh Sağlığı Hizmetleri tarafından, "Kanıta Dayalı Programlar ve Uygulamalar" arasında kabul edilmiştir.

Dergilerde Yayınlanmış Kontrollü Araştırmalar

Hiles Howard, A. R., Lindaman, S., Copeland, R., & Cross, D. R. (2018). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda ve ailelerde Theraplay’in etkisi: Duygulanımda iyileşme, ortak dikkat ve sosyal yardımlaşma. Uluslararası Oyun Terapisi Dergisi, 27(1), 56-68.

http://dx.doi.org/10.1037/pla0000056

Siu, A.F.Y. (2009). Çin dünyasında Theraplay: Hong Kong’daki İçselleştirme problemlemleri olan çocuklar için müdahale programı. Uluslararası Oyun Terapisi Dergisi18(1), 1-12.

Bu araştırmanın temel amacı Theraplay’in çocuklardaki içselleştirme sorunlarını azaltmadaki etkinliğini değerlendirmektir. İçselleştirme bozukluklarının gelişmesi riskli olarak değerlendirilen 2-4. sınıflardaki 46 çocuk tesadüfi atama ile Theraplay uygulanan grupta (8 hafta boyunca haftalık Grup Theraplay) veya bekleme listesinde kontrol grubunda yer almıştır. 8 haftalık süreçten önce ve sonra standardize edilmiş içselleştirme semptomları ölçümü (CBCL) tamamlanmıştır. Sonuçlar, Theraplay uygulanan gruptaki çocukların kontrol grubuyla karşılaştırıldığında anlamlı olarak daha az içselleştirilme semptomları sergilediklerini göstermektedir.

Siu, A.F.Y. (2014). Gelişimsel yetersizlikleri olan çocuklarda sosyal becerileri iyileştirmede Grup Theraplay’in Etkinliği. Uluslararası Oyun Terpisi Dergisi23(4), 187-203.

Theraplay® çocukların başkalarıyla daha iyi ilişkiler kurma ve bağlanmalarını sağlayan bir oyun terapisi yaklaşımıdır. Etkileşimin sözsüz yönlerine odaklanır. Bu çalışma, gelişimsel yetersizlikleri bulunan çocukların bulunduğu özel okulda uygulanan Grup Theraplay programının raporudur. Dört gruba ayrılan yirmi üç öğrenci sosyal gelişimlerini iyileştirmek için bir yıl boyunca süren Theraplay prensiplerinin kullanıldığı programa katıldı. Sonuçlar, 15 öğrenciden oluşan karşılaştırma kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Sosyal Duyarlılık Ölçeği’nden elde edilen veriler göstermektedir ki Theraplay grubundaki öğrencilerin kontrol grubuna kıyasla “sosyal iletişim” alt boyutunda anlamlı iyileşme sağladıkları saptanmıştır. Öğretmenlerden gelen geri bildirimler bu çocuk grubuyla çalışmak için yeni fikirler sunmaktadır.

Weir, K.N., Lee, S., Canosa, P., Rodrigues, N., McWilliams, M., & Parker, L. (2013). Bütün Aile Theraplay’i: Evlat Edinen Ailelerde Aile Sistemleri Teorisi ve Theraplay’in  Entegrasyonu, Evlat Edinme Dergisi, 16 (3-4), 175-200. 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10926755.2013.844216#.UrnQJaUw1z9 

Evlat edinen ailelerin klinik tedavisi için Theraplay’in etkinliğine ilişkin bu makale hem aile sistemleri teorisini Theraplay ile birleştirmeye yönelik bir model ortaya koyup Whole Family Theraplay (Bütün Aile Theraplayi) başlığı altında yeni bir yaklaşım oluşturmuştur. Aynı zamanda bu modelin etkinliğini gösteren pilot çalışmasının ön raporunu sunmaktadır. Bütün Aile Theraplay’i ebeveynleri ve evlat edinen ailelerdeki kardeşleri  tedavi etmek için Theraplay’i aile sistemleri yaklaşımlarıyla (Yapısal ve Deneyimsel Aile Terapileri) birleştirir. Bulgular, Bütün Aile Theraplay tedavisinin aile iletişimi, yetişkinlerin kişilerarası ilişkileri ve çocukların genel davranışsal işleyişleri bakımından istatistiksel olarak önemli faydalar sağlayabileceğini göstermektedir.

Wettig, H. G.; Coleman, A. R.; Geider, F. J. (2011). Utangaç ve sosyal geri çekilme olan çocuklarda Theraplay etkinliğinin değerlendirilmesi. Uluslararası Oyun Terapisi Dergisi, 20(1), 26-37.

Bu çalışma dil bozuklukları ve utangaçlık/sosyal anksiyete tanısı konulan çocuklardaki etkinliğini değerlendirmiştir. 1. Çalışma boylamsal bir çalışmadır, bir terapist tek bir kurumda 22 çocuğu tedavi etmiştir. 2. Çalışma genellenebilirliği değerlendirebilmek için birçok merkezde 167 katılımcıyı ve terapistleri içermektedir. Sonuçlar çocukların atılganlık, özgüven ve güven duyma konularında önemli ölçüde geliştiğini göstermiştir. Sosyal geri çekilme azalmıştır. İfade-edici ve algısal iletişim gelişmiştir. İyileşmeler nüksetme olmaksızın 2 yıldan fazla devam etmiştir.

 

Theraplay hakkında daha detaylı bilgi almak için, +90 212 231 28 02

Copyright © 2019 Theraplay® Derneği
Top