Theraplay, bağlanma odaklı, öz-saygının, özgüvenin, başkalarına güvenin ve aile içerisinde olumlu etkileşimlerin artmasını hedefleyen bir oyun ve aile terapisi yöntemidir. Uygulamalarının altyapısı gelişim psikolojisi, klinik psikoloji, nöropsikoloji ve beyin araştırmaları alanlarındaki önemli teori ve bilimsel çalışmalara dayanmaktadır. Etkinliği orijini olan ABD’de, Türkiye’de ve birçok ülkede bilimsel araştırmalar ile kanıtlanmıştır.

Oyun ve Aile Terapileri Derneği 2019 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Derneğin amacı kısaca, Türkiye’de oyun ve aile terapileri ile Theraplay oyun ve aile terapisinin yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve benzer kurum ve kuruluşlarla kamu iyiliğini güden ortak projelerin geliştirilmesi ve yürütülmesinde sahip olunan bilgi ve deneyim ile aktif olarak rol almaktır.

Derneğin temel amaçları:

a.Theraplay ve oyun ve aile terapilerinin ülke genelinde tanıtılması, kullanılması, araştırılması, geliştirilmesi ve yaygınlaşması için çalışmalar yapmak,

b.Çocuk, aile, oyun, psikoloji ve ruh sağlığı konuları ile ilgili, psikolojik ve psikiyatrik sorunların aşılmasını öngören temel araştırmaları desteklemek, bu amaçları hedefleyen projelere katkıda bulunmak,

c.Çocuğun sağlıklı bir birey olarak gelişiminde ilk önemli ilişkinin anne-baba ile kurulan ilişki olduğu bilgisinden yola çıkılarak Theraplay’in uygulanabileceği farklı çalışma alanları ve araştırma çalışmalarını desteklemek,

d.Sosyal Sorumluluk projeleri geliştirmek ve bunları desteklemek amacıyla çalışmalar yürütmek,

e.Çocuk, aile ve oyun terapisi yöntemlerinde hizmet arayanların Theraplay ve oyun /aile terapileri uygulayıcılarına, eğitim ve deneyim durumlarına dair güvenilir bilgiye ulaşmalarını sağlamak,

f.Theraplay ve oyun/aile terapileri uygulamalarının ve eğitimlerinin yaygınlaşması için koşulların ve standartların oluşmasını sağlamak, uluslararası eğitim ve uygulama standartlarının korunmasına destek sağlamak,

g.Theraplay yönteminin uluslararası standartlar ile Theraplay Enstitüsü (ABD) tarafından belirlenen akreditasyon ve sertifikasyon ilkelerini gözeterek, aykırı davrananlar hakkında ilgili birimlere gerekli işlemlerin yapılması için duyuruda bulunmak,

h.Ülkemiz genelinde ruh sağlığı hizmeti veren profesyonellerin ve üyelerinin mesleki gelişme hedeflerini belirlemek, bu hedefleri gerçekleştirebilmeleri için çalışmalar yapmak ve projeler üretmek amacıyla kurulmuştur.